ติดต่อ THAIST

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

Thailand Advanced Institute of Science and Technology

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ที่อยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 021605432
โทรสาร : 02160 5438
อีเมล์ : thaist@sti.or.th

แผนที่

ส่งข้อความถึงเราโดยตรง