Thailand Stem Cell Registry วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-17:00 น


 

ประชาสัมพันธ์ งานประชุม   

 

 

  •    Thailand Stem Cell Registry

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-17:00 

     ณ ห้องประชุมหว้ากอ สวทน

                       อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

 

งานนี้ "ฟรี" นะครับ

 BC Stem cell V9