Regulatory Science: Pharmaceutical Product Lifecycle ระหว่าง 25 - 27 สิงหาคม 2558


 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมเชิงวิชาการด้านเภสัชเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

" Regulatory Science: Pharmaceutical Product Lifecycle" ระหว่าง 25 - 27 สิงหาคม 2558

โปรดติดตามข่าวสารการจัดการประชุมในเร็ววันนี้

 

 

pkea 2