ข่าวแนะนำ
  • SUT Startup Camp#4
  • สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกันจัดกิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 4 ณ สุรสัมมนาคาร จังหวัดนครราชสีมา